Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.smove.pl jest SMOVE sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie 44-190, ul. Przemysłowa 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000522906, NIP: 9691611069, REGON: 243670330, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@photo-printers.eu lub kontakt@smove.pl,

Korzystanie ze Sklepu nie pociąga za sobą konieczności podawania danych osobowych czy też dokonania rejestracji przez Użytkowników, co oznacza że pozostają oni anonimowi do czasu aż sami nie zdecydują inaczej, w sposób wskazany poniżej.

Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, jak również zawarcia Umowy Sprzedaży, jest związane z koniecznością wskazania przez Usługobiorcę określonych danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z następujących funkcjonalności Sklepu:

  1. złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży,
  2. rejestracji Konta,
  3. zapisania się do Newslettera.

Szczegółowe informacje o rodzaju i zakresie przetwarzanych danych osobowych określa Regulamin.

Sklep używa plików cookies, stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników wykorzystywane do zapamiętywania preferencji Użytkownika, w szczególności pozwalające rozpoznać urządzenie końcowe Użytkownika i wyświetlić treść Sklepu dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Mogą też służyć do prowadzenia statystyk korzystania przez Użytkownika ze Sklepu.

Sklep korzysta z funkcjonalności następujących rodzajów plików cookies:

  1. cookies tymczasowych (sesyjnych) stanowiących pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania lub wyłączenia przeglądarki (opuszczenia Sklepu),
  2. cookies stałych, przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików lub bez określania czasu ich ważności,
  3. cookies analitycznych umożliwiających poznanie sposobu interakcji Użytkownika z zawartością Sklepu poprzez gromadzenie informacji o sposobie korzystania oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na stronie Sklepu. Informacje te służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

Użytkownik ma prawo samodzielnego określenia zasad dostępu plików cookies do swojego urządzenia końcowego (komputera) i ich przechowywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w taki sposób aby wyłączyć automatyczna obsługę tych plików. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania używanej przeglądarki internetowej bądź na stronie internetowej producenta przeglądarki.

Brak zmian powyższych parametrów jest równoznaczny z wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.